Technology

Czym jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

16.11.2020, 14:52 0 komentarzy
Czym jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Przeszło 25 lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO został uzgodniony Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który celebrowany jest 16 listopada. Z brakiem tolerancji każdego dnia boryka się bardzo dużo osób i właśnie ta data ma to podkreślać. Jest to pewnego rodzaju zwrócenie się z prośbą do wielu instytucji publicznych, naukowców oraz rządów, by znaleźli wyjście z tego dużego problemu. Organizacji UNESCO bardzo zależy przede wszystkim na tym, aby zmniejszyć brak akceptacji poprzez nauczanie, ale także tworzenie wielu paneli dyskusyjnych, które mają na celu potęgowanie akceptacji i nakłonienie do braku gnębienia osób skrzywdzonych z wielu powodów.

Cała ta aktywność została wywołana przez regularnie tworzące się akty agresji, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i różnego rodzaju nietolerancji. Z przejawiającą się marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez osoby z bliskiego otoczenia, spotykają się właśnie te mniejszości, co stwierdzono na przestrzeni kilku lat. Przejawy nietolerancji potrafią być niezwykle krzywdzące dla osób dręczonych, stąd również obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji mają wspominać o różnego rodzaju sytuacjach, w których dochodzi do użycia siły, a także pomóc w odszukaniu głębszych przesłanek pojawiania się braku akceptacji. Żeby obeznać się w tym, czym tak naprawdę jest respektowanie cudzych praw i cudzej własności oraz czym jest uznanie oraz uznawanie różnic indywidualnych, potrzebne są tego typu czyny, które z całą pewnością stają się pomocne w tym zakresie. Ma także kształcić, uczyć dostrzegania różnorodności względem kultur, rozumienia innych ludzi, a także zamysłem tego typu czynności jest umiejętności wysłuchiwania.

W jaki sposób celebrowano w naszym kraju Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Jednogłośny manifest ogłosili burmistrzowie, jak i prezydenci polskich miast, w którym to proszą o zapobieganie fizycznej oraz werbalnej przemocy wynikającej z homofobii oraz rasizmu, ale i także okazują niewiarygodne zrozumienie dla tych osób. Pod zgodnym manifestem wstawił się między innymi prezydent Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina oraz Katowic. Solidarność tego dnia będzie prezentowana przez zawieszanie tęczowych flag oraz podświetlenie budynków, jak ogłosił prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. W tęczowych barwach został oświetlony przede wszystkim most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.

Zostaw komentarz