Porządek Mszy Świętych

NIEDZIELA: 9.00 i 11.30 (dla dzieci)
DNI POWSZEDNIE: 18.00 (w okresie wakacji od poniedziałku do piątku
o godz. 8.00)

Spowiedź święta pół godziny przed każdą Mszą świetą.

 

NABOŻEŃSTWA:

NIEDZIELA godz. 8.30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  godz. 16.00 Gorzkie żale - (w okresie Wielkiego Postu)
ŚRODA godz. 17.45 Nowenna do Najświętszej Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
CZWARTEK godz. 16.30 Różaniec do Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa
PIĄTEK godz. 17.15 Droga Krzyżowa - (w okresie Wielkiego Postu)
  godz. 17.30 Koronka do Krwi Pana Jezusa
SOBOTA godz. 17.30 Różaniec do Matki Bożej

 

Historia parafii

 

Skarbimierz Osiedle – osiedle w południowej Polsce, w województwie opolskim, w powiecie brzeskim, w gminie Skarbimierz, niedaleko wsi Skarbimierz.

Od 1 stycznia 2002 miejscowość jest siedzibą gminy Skarbimierz (dawna nazwa gminy to gmina Brzeg z siedzibą w Brzegu).

Według danych z 2008 r. miejscowość zamieszkiwało 1845 osób.

Miejscowość powstała wskutek przekształcenia wojskowej bazy lotniczej Armii Radzieckiej na cele cywilne.

Historia miejscowości Skarbimierz Osiedle jest ściśle związana z istniejącym tu kiedyś lotniskiem. Pierwsze obiekty – wówczas lotnictwa sportowego – powstały przed I wojną światową. W latach 1930. do przebudowy lotniska przystąpiło Luftwaffe. W 1939 roku z lotniska startowały samoloty bombardujące Polskę.

W 1945 roku zostało zdobyte przez wojska radzieckie. Po wojnie było wielokrotnie przebudowywane. Było jedną z największych baz lotniczych Wojsk Radzieckich w Polsce. Cały teren zajmował ok. 680 ha. Otoczony był podwójnym płotem z drutem kolczastym.

Na lotnisku stacjonowało kilka jednostek:

 • 164. Gwardyjski Kerczeński Samodzielny Pułk Lotnictwa Rozpoznawczego (J.W. 23214)

 • 55. Sewastopolski Samodzielny Pułk Śmigłowców - do 1.08.1989 (J.W. 31413)

 • 635. Samodzielny Batalion Technicznego Zabezpieczenia Lotniska (J.W. 88469)

 • 455. Samodzielna Kompania Łączności i Zabezpieczenia Radiotechnicznego

 • 871. Pomorski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (J.W. 78635)

Wojska radzieckie wycofały się w latach 1991-1993.

Obecnie część byłych obiektów wojskowych została już zagospodarowana na cele cywilne (mieszkalne, gospodarcze i użyteczności publicznej), głównie bloki mieszkalne. Natomiast schrony, budynki koszarowe, areszt garnizonowy i część hangarów pozostają niewykorzystane.

Na terenie byłego lotniska funkcjonuje kilkanaście zakładów produkcyjnych oraz baz transportowych.

 • Cadbury / Kraft foods / Mondelez - fabryka czekolady i gumy do żucia.

 • Keiper - produkcja siedzeń samochodowych

 • FPS - Fabryka Puszek Stalowych

 • Jeronimo Martins Dystrybucja - centrum dystrybucyjne sieci Biedronka

Na południowo-wchodnim skraju lotniska, po lewej stronie szosy prowadzącej z Pępic do Brzegu, znajduje się nieużytek, dzisiaj ogrodzony płotem przez pobliską fabryke. W tym miejscu w latach II wojny światowej znajdował się obóz pracy "Brieg-Pampitz" – filia obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, w którym więzieni byli m.in. Polacy. Na terenie lotniska od końca 1939 do stycznia 1945 r. istniało prawdopodobnie pięć obozów, w których pracowali i ginęli Żydzi, Polacy, Francuzi, Rosjanie. Po wojnie w okolicach Skarbimierza odkryto mogiłę pomordowanych tam więźniów. 11.11.1998r. na skraju lotniska, przy drodze Pępice-Żłobizna ustawiono pomnik - tablicę na pokaźnym głazie narzutowym - upamiętniający dawny obóz.

Niesposób omijąć wsi Skarbimierz (niem. Hermsdorf) - (po 1945r. nosiłą nazwę Hermanowicie, później zmienioną na Skarbimierz).

Oficjalnie poradzieckie lotnisko, nazwę Skarbimierz-Osiedle otrzymało dopiero ok. 1998 roku. Jednakże fakt ten był tylko formalnością, gdyż wspomniane nazewnictwo, istniało w umysłach mieszkańców na długo przed oficjalną nazwą.

Początkowo Skarbimierz nie miał swojej parafii, a mieszkający tu katolicy uczęszczali na Msze Święte do pobliskich kościołów, w Małujowicach i w Brzegu.

W ok. 1994 roku teren osiedla i jego mieszkańców wzięto pod opiekę duszpasterską przez parafię pw. Miłosierdzia Bożego w Brzegu.

Podjęto wówczas działania, mające na celu przekształcenie poradzieckiej stołówki na kaplicę. Przewodniczył im wikariusz z parafii pw. Miłosierdzia Bożego ks. Stanisław Grzechynka. Prace przebiegały prężnie i dzięki zaangażowaniu ks. Stanisława oraz wielu parafian, w miejscu przed którym do niedawna stał wielki portret Lenina, mogły być odprawiane Msze Święte.

Do kaplicy w Skarbimierzu-Osiedle przyjeżdżało wielu księży. Jednak najczęstszym gościem był w niej ks. Stanisław Grzechynka.

W tym czasie zwierzchnik brzeskiego wikariusz ks. prałat Zbigniew Bąkowski, prowadził starania dotyczące powstania na Osiedlu samodzielnej parafii, należącej do dekanatu Brzeg-Południe i skupiającej zarówno Osiedle, jak i wieś Skarbimierz.

Tak też się stało 25.06.1998r., mocą decyzji ówczesnego kardynała Henryka Gulbinowicza, Metropolity Wrocławskiego, ks. Stanisław Grzechynka został odwołany ze stanowiska wikariusza, w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Brzegu i ustanowiony proboszczem nowoutworzonej parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Skarbimierzu Osiedle.

Skarbimierz stał się wreszcie samodzielnym duszpasterstwem, a mieszkańcy ciepło przyjęli młodego proboszcza.

Ksiądz Stanisław początkowo mieszkał w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Brzegu. Jednak już w 1999r., gdy jego mieszkanie zostało wyremontowane, przeprowadził się na Osiedle, aby być bliżej swoich parafian.

Proboszcz Skarbimierza nie miał łatwego zadnia. Trafił do młodej parafii, gdzie ludzie pochodzący z wielu krańców Polski potrzebowali wspólnoty i opieki duchowej. Jego zadaniem było zapewnienie tej opieki, ale także wybudowanie w najbliższej przyszłości nowego kościoła, przy którym w pełni mogłaby działać tutejsza parafia.

Parafia w Skarbimierzu jak każda jednostka społeczna, posiada określone struktury.

Proboszcz Skarbimierza-Osiedle, w czasie pierwszej wizyty duszpasterskiej (tzw. wizyty po kolędzie) wyłonił członków Rady Parafialnej. Podczas spotkania rady w 1999r. dokonano podziału organu parafii na 3 grupy, do których z czasem dołączył chór parafialny „CANTATE DOMINO”, pod przewodnictwem organistki Pani Magdaleny Jadczyk.

Na zebraniu, poszczególnym grupom nadano różne funkcje, i tak:

 1. Zajmująca się utrzymaniem kaplicy.

 2. Odpowiedzialny za budowę nowego kościoła.

 3. Zajmująca się działalnością charytatywną.

Z czasem Rada Parafialna stała się nieodłącznym elementem Kościoła w Skarbimierzu. W wielu sprawach wspomagał i nadal wspomaga ks. Stanisław.

Dzięki jej działalności organizowane były przeznaczone na budowę nowej świątyni, a także comiesięczne zbiórki na tenże cel.

Do sukcesów Rady możemy niewątpliwie zaliczyć też wszelkie starania, dzięki którym nasza kapliczka z miesiąca na miesiąc stawała się coraz piękniejsza.

Od 1998r. ks. Stanisław Grzechynka zabiegał o plac pod budowę kościoła, który w przyszłości miał stanąć na ziemi Skarbimierza. Po wielu tygodniach starań, parafia otrzymała miejsce pod budowę. Teren wykarczowano, wyrównano nierówności oraz bagna zasypano wapnem i ziemią, po czym poświęcono uroczyście plac.

Akt poświęcenia terenu pod budowę kościoła, miał miejsce 24.10.1999r. Podczas uroczystości obecny był ks. prałat Zbigniew Bąkowski oraz liczni księża i wierni.

W 2000r. po latach przygotowań, której projekt wykonał architekt z Wrocławia śp. Marek Dziekoński.

Elementem charakterystycznym przyszłego kościoła stały się trzy wieże usytuowane w jednej linii i symbolizujące Trójcę Świętą. Wokół świątyni zaplanowano też rozmieszczone dużej ilości drzew i krzewów.

Obecnie Skarbimierz Osiedle to niewielka, tętniąca życiem miejscowość. Wraz z osiedlem rozwija się również parafia. Przy kościele w Skarbimierzu prężnie działają różne grupy m.in. Dzieci Maryi, służba liturgiczna, chór parafialny „CANTATE DOMINO”.

Jednym z najważniejszych wydarzeń parafii w Skarbimierzu było wmurowanie kamienia węgielnego pod nową świątynię. Dokonał to w kwietniu 2003r. Metropolita Wrocławski kardynał Henryk Gulbinowicz. Kamień węgielny został przywieziony z Grobu Pana Jezusa Chrystusa z Jerozolimy.