Duszpasterze

W naszej parafii posługę kapłańską sprawują:


Proboszcz:  ks. Stanisław Grzechynka

 • ur. 07-04-1959 w Świdnicy
 • 1978 matura
 • 20-05-1984 święcenia kapłańskie z rąk kard. Henryka Gulbinowicza w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu

Posługa kapłańska:

 • 1984 - 1990  pierwsza parafia pw. św. Trójcy w Boguszowie Gorcach
 • 1990 - 1993  parafia św. Mikołaja w Brzegu
 • 1993 - 1998  parafia Miłosierdzia Bożego w Brzegu
 • 1998 -  proboszcz parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Skarbimierzu Osiedle

Rezydent:  ks. prałat Zbigniew Bąkowski

 • ur. 26-01-1932 w Gościeradzu k. Bydgoszczy, syn Jana i Marianny z d. Zaręba
 • 31-05-1951 matura w Collegium Marianum w Pelplinie
 • 23-06-1957 święcenia kapłańskie w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu

Posługa kapłańska:

 • 1957 - 1960 pierwsza parafia pw. św. Jakuba i Krzysztofa we Wrocławiu (Psie Pole)
 • 1960 - 1963 parafia Podwyższenia św. Krzyża w Brzegu
 • 1963 - 1964 parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lewinie Brzeskim
 • 1964 - 1968 parafia św. Barbary w Łęknicy (obecnie diecezja zielonogórsko-gorzowska)
 • 1968 - 1971 rektor kościoła w parafii św. Mikołaja w Brzegu
 • 1971 - 1992 proboszcz w parafii św. Mikołaja w Brzegu
 • 1992 - 2001 proboszcz w parafii Miłosierdzia Bożego w Brzegu
 • w 2001 przeszedł na emeryturę
 • od 2004 ks. rezydent w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Skarbimierzu Osiedle