Bierzmowanie

Bierzmowanie z (łac. confirmatio) oznacza podtrzymanie, umacnianie wiary.

Sakramentu po uprzednim przygotowaniu udziela w Kościele Katolickim biskup w czasie uroczystej Mszy Świętej. Sakrament polega na włożeniu rąk, oraz namaszczeniem krzyżmem świętym, w obecności świadka trzymającego prawą rękę na ramieniu bierzmowanego. Prawo kanoniczne zaleca, aby świadkiem był jeden z chrzestnych. Biskup jest szafarzem zwyczajnym tego sakramentu. Nadzwyczajnym szafarzem tego sakramentu w Kościele Katolickim jest każdy kapłan upoważniony do tego przez biskupa. W razie niebezpieczeństwa śmierci sakramentu może udzielić każdy kapłan.
Istotą tego sakramentu jest przyjęcie Ducha Świętego, umocnienie bierzmowanego w wierze, oraz występowanie w jej obronie.

Dary Ducha Świętego:

 1. dar mądrości
 2. dar rozumu
 3. dar rady
 4. dar męstwa
 5. dar umiejętności
 6. dar pobożności
 7. dar bojaźni Bożej

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

 1. Przygotowania do sakramentu rozpoczynaja się w klasie I gimnazjum.
 2. Kandydat ma obowiązak czynnie uczestniczyć w każdą niedzielę oraz w święta nakazane we mszy świętej, regularnie przystępować do sakramentu pojednania i eucharystii
 3. Uczestniczenie w nabożeństwach Różańcowych, Drodze Krzyżowej Goszkich Żalach, Roratach
 4. Czynne Uczestniczenie w spotkaniach dla kandydatów


Wymagania:

 1. Kandydat musi być ochrzczony (jeżeli jest ochrzczony poza parafią musi dostarczyć metrykę chrztu)
 2. Uzyskać pozytywną opinię proboszcza parafii
 3. Kandydat do bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię bierzmowania (musi to być imię osoby świętej). Patronem  bierzmowanego  powinna  być osoba bliska   osobowości  kandydata