Chrzest

"Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Duch Świętego"

Chrzest jest to sakrament włączający do Kościoła, dzięki niemu nowoochszczony doznaje łaski odpuszczenia wszystkich grzechów, w tym pierworodnego, staje się członkiem zgromadzenia i dzieckiem Bożym. Obrzędu Chrztu dokonuje się zazwyczaj w trakcie uroczystej Mszy Świętej, nadając nowoochrzczonemu drugiego imienia, najczęściej osoby świetej, która staje się patronem. Symbolem Chrztu świętego jest polanie głowy wodą święconą, poprzedzone namaszczenie krzyżmem świętym oraz przyżeczeniem chrzcielnym. Następnie symbolicznie przyodziwa się nowoochrzczonego białą szatą będącą symbolem czystości. W końcowej części obrzędu następuje zapalenia świecy od Paschłu.

W kościele zazwyczj chrzci się dzieci, jeżeli rodzice i chrzestni zobowiążą się wychować je w wierze katolickiej. Chrzest udzielany jest zazwyczaj przez kapłana lub diakona, ale w wyjątkowych sytuacjach np. zagrożenia życia chrztu może udzielić  każdy człowiek. Znakiem chrztu w takiej sytuacji jest woda i słowa: Ja Ciebie chrzcze w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 Wymagane dokumenty:

 • odpis aktu urodzenia dziecka z USC
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców
 • świadectwo kwalifikacyjne rodziców chrzestnych (o ile pochodzą z innej parafii)
 • jeżeli dziecko jest zamieszkałe w innej parafii rodzice dostarczają stosowną zgodę przeniesienia chrztu z parafii zamieszkania dziecka
 • dokładne dane personalne chrzestnych (datę ich urodzenia i dokładny adres zamieszkania)

 Kandydaci na rodziców chrzestnych winni spełniać następujące warunki:

 • ukończone 16 lat
 • przyjęty sakrament chrztu i bierzmowania
 • uczniowie powinni aktualnie uczęszczać na katechizację
 • małżonkowie powinni mieć ślub kościelny i żyć trwale w tym związku
 • uczestniczenie w życiu Kościoła i systematyczne przystępowanie do sakramentów pokuty i Eucharystii

Nie mogą być chrzestnymi:

 • żyjący w małżeństwie bez ślubu kościelnego
 • młodzież, która nie uczęszcza na katechezę
 • kto nie przyjął sakramentu bierzmowania
 • obojętni religijnie
 • prowadzący gorszący tryb życia

Instrukcja dot. chrztu dzieci, których rodzice nie są związani małżeństwem kanonicznym

Oświadczenie rodziców i chrzestnych w sprawie katolickiego wychowania dziecka