Eucharystia

"Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy to jest Ciało moje, które za was będzie wydane
Bierzcie i pijcie to jest kielich krwi mojej, która za was zostanie wylana dla waszego zbawienia - to czyńcie na moją pamiątkę"

Mt 26, 26-30. porównaj: Mr14, 22-26, Łk 22, 14-20, a także Jan 17, 1-26.
 

Sakrament Eucharystii Pan Jezus ustanowił podczas ostatniej wieczerzy, ofiarując mam samego siebie w bezkrwawej ofierze za grzechy nasze, aby uzyskać odkupienie i przebaczenie. Nakazem Chrystusa jest sprawowanie eucharystii każdego dnia. W słowach Pana Jezusa "kto sporzywa moje ciało i krew moją pije nie umrze na wieki" otrzymujemy obietnicę życia wiecznego. Sakrament eucharystii jest sakramentem, przez który otrzymujemy łaske i udział w zwartwychwstaniu Pana Jezusa.

Wegług przepisów kościelnych, zostały usatanowione dni nakazane, w których każdy wierzący ma obowiązek uczestnictwa we Mszy Świętej

 1. Wszystkie niedziele
 2. Uroczystość Bożego Narodzenia (25 grudnia)
 3. Uroczystość Bożej Rodzicielki (1 stycznia)
 4. Uroczystość Trzech Króli (6 stycznia)
 5. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc)
 6. Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało)
 7. Uroczystość Wniebowzięcia NPM (15 sierpnia)
 8. Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada)

Do komunii świętej może przystąpić wierny, który spełnia następujące warunki:

 1. jest w stanie łaski uświęcającej nie posiada żadnego grzechu ciężkiego
 2. czynnie uczestniczy we Mszy Świętej
 3. jest po uroczystości I Komunii Świętej

Uroczystość I komuni w naszej parafii przypada na 1 niedzielę maja, do której dzieci klasy II przygotowują się w ciągu całego roku szkolnego.