Namaszczenie chorych

Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Marek 6,13

W kościele katolickim udzilany w przypadku poważnej lub grożącej śmiercią choroby. Mogą go rówmież przyjmować osoby w starszym wieku wielorazowo. Nie jest to sakrament przeznaczony wyłącznie dla osób umierających. Sakramentu odziela kapłan poprzez namaszczenie na czole i dłoniach wypowiadając słowa "Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza ci grzechy niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. AMEN"

Dawne określenie Sakramentu chorych brzmiało Ostatnie namaszczenie, ale określenie takie wprowadzało wiele niejasności i interpretowane było jako sakrament dla umierających, tymczasem jest to sakrament, który pozwala wiernemu poprzez ofiarowanie swojego cierpienia przynieść mu ulgę, na nawet dostąpić uszdowienia.

Namaszczenie chorych obok spowiedzi i komunii świętej (zwanej wtedy wiatykiem) jest nazywane sakramentem chorych. Jeżeli chory nie może się spowiadać, sakrament własną mocą odpuszcza grzechy o ile chory pragnie dostąpić przebaczenia.

W naszej parafii chorzy odwiedzni są przez kapłanów w pierwszą sobotę miesiąca. Rodziny chorych proszone są o zgłaszanie swoich bliskich w zakrysti lub w kancelarii parafialnej.